Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

  

Апстракт: У раду се прати развој службе јавног бележништва у Србији у вези са трајном заштитом документације која настаје радом канцеларија јавних бележника. Детаљно се анализира Закон о јавнобележничкој делатности, посебно онај његов део који говори о врсти и чувању документације, која настаје радом канцеларија јавних бележника, до предаје надлежном  архиву. Рад упућује на сарадњу и могућности бољег дефинисања обавеза јавнобележничких канцеларија и Коморе према државним архивима.

 

Кључне речи: Јавно бележништво (нотаријат), историјат јавног бележништва, Закон о јавнобележничкој делатности  Србије, јавнобележничке исправе и књиге евиденције, предаја нотаске архиве, архивска грађа, улога архивских институција, Листа категорија регистратурског материјала, безбедбост и заштита нотарских архива.

 

1. Краћи историјат јавнобележништва – нотарства

 

            Јавно бележништво (нотаријат) потиче из античких времена и спада у ред једне од најстаријих правних служби. Појава јавних бележника (нотара) везује се за I век п.н.е. у Римској држави, када се појавио нов начин брзог писања (приписује се писару Тирону) који је подсећао на стенографске белешке, названог Notae Tironinae – Тиронови знаци који су представљали скраћенице, а називале су се notae. Сама реч нота (nota, notae) значи знак, односно писани знаци, па је по томе и лице које је те знакове бележило названо нотаром, што би на српском значило писар или бележник (notarius).[1]

Opširnije: Радмила Недељковић, Јавни бележници-нотари и архивска грађа

Apstrakt: Rad ima za cilj  bliže upoznavanje arhivara u osnovnim školama sa pravima i obavezama  škola, kao stvaralaca dokumentacije, kao  i pružanje potrebnih instrukcija od strane Istorijškog arhiva, u cilju zaštite arhivske gradje i registraturskog materijala. Nastao je kao izvod iz predavanja u sklopu edukacije sekretara i arhivara osnovnih škola, koje su autorke održale 12.03.2015. god.  Akcenat je stavljen na:

· Znacaj edukacije arhivara u osnovnim školama

· Sagledavanje stanja sa terena, na osnovu nadzornih obilazaka stručne službe Istorijskog arhiva osnovnih škola na teritoriji Opštine Kruševac,

·  Prava i obaveze stvaraoca arhivske građe i registraturškog materijala tj. škola,odredjene Zakonom,

·  Zadatke i nadležnosti Arhiva, odnosno arhivskih radnika Službe za zaštitu arhivske građe i registraturškog materijala van arhiva u ovom slučaju u školama.

 

Kljucne reci: škola, arhivar, arhivska gradja, registraturski materijal, edukacija

Opširnije: Jelena Kovacevic, Danijela Miljkovic, Uloga i značaj stručne osposobljenosti arhivara u osnovnim...

 

        Abstrakt:  Za očuvanje javne arhivske građe  pravnih lica u stečaju, tzv. ,,stečajnih dužnika” podjednako su zainteresovani  radnici bankrotiranih preduzeća, arhivi  i organi stečajnog postupka. Radnici zbog podataka o radnom stažu, u cilju ostvarivanja prava na penziju  i za regulisanje stambenih pitanja. Nadležni arhivi zbog arhivske građe koja svedoči o nastanku, organizaciono strukturi  i osnovnoj delatnosti tvorca  arhivskog fonda, a stečajni upravnici zbog dokaza  u postupku privatizacije, prodatih objekata  stečajnog dužnika.

Analizirajući stanje javne arhivske građe preuzetih arhivskih fondova stečajnih dužnika  na području mesne nadležnosti kragujevačkog arhiva ,  autor je otvorio pitanje tzv. ,,stečajeva bez kapitala” I finansiranja primo-predaje poslovno-tehničke dokumentacije stečajnih dužnika, bez imovine.Ovo pitanje nije decidirano regulisano propisima o stečaju, a na njega trenutno nema odgovor arhivska služba u Srbiji, a ni organi stečajnog postupka.

KLJUČNE REČI :  Arhivi, zakon, stečajni dužnik, javna arhivska građa, stečajni upravnici…

Opširnije: Marija Todorović, Zaštita arhivske građe stečajnih dužnika na području Šumadije

   
© 2018 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA