Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

Поштоване колеге,

Одазивајући се позиву сајта „Архивистика“ да доставимо своје коментаре у вези примене новог Закона о архивској грађи и архивској делатности, достављам Вам огледне примерке решења које доносе архиви у вези уништавања документарног материјала. Пожељно је да остале колеге својим предлозима допуне или измене примерке ових решења, како би смо у пракси уједначили њихову форму и садржину.

                             Бошко Ракић, архивски саветник ИА Краљево

УНИШТАВАЊЕ ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕМА НОВОМ ЗАКОНУ О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Opširnije: Бошко Ракић, Уништавање документарног материјала по Закону о архивској грађи и архивској...

Рад је објављен у: Годишњак Историјског архива Пожаревац „Записи“, год. 2, бр 2, 2013, Историјски архив Пожаревац.

                        

 Апстракт: Архивска грађа и регистратурски (документарни) материјал настао радом правосудних органа представља веома вредну и значајну историјску, културну, научну и оперативну документацију, која ужива приоритетну заштиту у архивским установама. Целовита заштита архивске грађе правосудне провенијенције обухвата период од настанка докумената до њихове похране и стручне валоризације у архиву. Претходна заштита ове архивске грађе веома је битна за њено очување и даљи стручни рад у архиву. Рад представља покушај да сумирамо досадашња искуства и постигнућа Историјског архива у Пожаревцу у области заштите архивске грађе код правосудних стваралаца на подручју Браничевског округа. Истовремено, анализом постигнутог настојимо да изведемо закључке на основу којих можемо предложити перспективна решења у области савремене заштите архивске грађе правосудних органа.

Opširnije: МА Јасмина Живковић, ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА КОД ПРАВОСУДНИХ...

Рад је објављен у: Годишњак Историјског архива Пожаревац „Записи“, год. 1, бр 1,  2012, Историјски архив Пожаревац.

 

Апстракт: Црквене матичне књиге представљају део културне баштине Србије од изузетног значаја. Као историјски извор такође имају прворазредну вредност. Предмет нашег рада јесте приказ једне од најзначајнијих целина архивске грађе која се чува у Историјском архиву Пожаревац - Збирке црквених матичних књига насталих у храмовима на подручју данашњег Браничевског округа. Истовремено, судбина црквених матичних књига православних храмова представљена у сажетом историјату, мотивисала нас је да још једном истакнемо непходност потпуне, стручне и квалификоване превентивне и архивистичке заштите црквених матрикула. У том смислу пресудна је улога архивских установа и савремене архивске теорије и праксе, а све са циљем да се сачувају крунски докази и драгоцена сведочанства идентитета и битисања једног, у овом случају, српског народа.

 

Кључне речи: црквене матичне књиге, хронолошки приступ, законски прописи, заштита, архивска грађа, стваралац, православна црква, културно добро (баштина), архив, држава, архивистика, надлежност.

Opširnije: MA Јасмина Живковић, ЗАШТИТА ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА У БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2021 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA