Štampa 

АРХИВСКО ЗАКОНОДАВСТВО ЈУГОСЛАВИЈЕ 1918-1974.

Извор: Богдан Лекић Архивско законодавство Југославије 1918-1974, Архивски преглед, 1-3, 1996-1997, Београд 2000, 17-44.