Štampa 

АРХИВСКИ ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ до 1990. године.

Извор: Богдан Лекић, Архивско законодавство Србије, Архивски преглед, бр. 1-2/1990, Београд 1990, 194-210.

 

АП Војводина:

 АП Косово и Метохија: