Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

У више радова објављених у домаћим стручним гласилима аутор радова који су пред Вама бавио се  концептом или прецизније речено моделом организације архива који треба увести у наш законодавни систем. Расправе на ову тему трају прилично дуго од оснивања првог Државног архива у Краљевини Србији, после Првог и посебно Другог светског рата када је концепт државног архива, касније комбинован са концептом локалних архива, до данашњег дана када више од десет година не успевамо да усвојимо нови Закон о архивској грађи и архивској служби. У предлогу новог закона се предлаже концепт локалног архива изузев Архива Србије који ће имати статус државног архива. И док се ишчекује нови закон, проблеми у архивској делатности се нагомилавају, отворена су многа стручна питања, архивска служба у Србији не функционише на јединственим принципима организације и методологије стручног рада, а разлике у положају и статусу појединих архива све су израженије. Кроз објављивање рада „Развој архивског законодавства у Србији“ аутор настоји  да кроз функционисање архивске службе у различитим периодима друштвеног развоја докаже да је архивска служба далеко боље функционисала у сваком погледу када је био на снази концепт државног архива или концепт који је био сличан  том концепту и да су се статусни материјални и стручни проблеми архива далеко брже решавали. Такође, питање месне и стварне надлежности архива у вршењу стручног надзора и поверених јавних овлашћења, посматрано кроз призму садашњих законских решења и праксе која је створена, упућује на потребу преиспитивања постојећег модела односно концепта организације и рада архива у Србији.

Бошко Ракић

Радови овог аутора доступни су на линковима:

Бошко Ракић, Концепт државног архива или државног комбинованог са локалним архивима, Архивски гласник, бр. 1, Београд 2007, стр. 3-4.

Бошко Ракић, Развој архивског законодавства у Србији, Зборник радова Народног музеја Краљево и Историјског архива Краљево, Наша прошлост, бр. 8, Краљево 2007, стр. 147-180.

Бошко Ракић, Надлежности архива у заштити архивске грађе и вршењу јавних овлашћења, Зборник радова Народног музеја Краљево и Историјског архива Краљево, Наша прошлост, бр. 16, Краљево 2016, стр. 217-227.

 

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2023 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA