Štampa 

U Trstu je 21. i 22.oktobra u organizaciji Međunarodnog Instituta za arhivsku nauku Trst-Maribor (International Institute for archival scince of Trieste and Maribor) i Državnog Arhiva Trsta (State Archives of Trieste) održan  23.MEĐUNARODNI ARHIVSKI DAN .

            Teme skupa su bile:

            1.Istorija arhiva i arhivske nauke od 1950 godine pa nadalje  (History of Archives and archival science from 1950  onwards)

            2.Komunikacija sa mlađim generacijama i među institucija zaštite kulturne baštine     (Communication to young generations and among cultural heritage institutions)

            Na skupu je prezentovano 48 radova ahivista iz: Amerike, Austrije, Barbadosa, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Estonije, Italije, Indije, Južne Afrike, Makedonije, Malezije, Nemačke, Poljske, Rumunije, Rusije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Čilea, Španije.

            U ime organizatora prisutne su pozdravili: Peter Pavel Klasinc, direktor  Međunarodnog Instituta za arhivsku nauku Trst-Maribor, Gracija Tatò direktorka IIAS-ove jesenje arhivističke škole (IIAS Autumn Archival School, Klaudija Salvmini, direktor Državnog arhiva u Trstu, Franci Demšar, direktor Slovenačke istraživačke agencije, Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Eureopea, The European Centre Maribor, David Leitch Generalni sekretar MAS-a, (Secretary General of  ICA ) Trudy Huskamp Peterson Chair, Human Rigts Working Group - International Council on Archives. Ovom  prilikom je i predstavljeno i posebno izdanje „Atlanti“ posveceno 80-tom rođendanu Šarla Kečkametija  (Charles Kecshemet).

            Petar Pavel Klasinc, Slovenija , direktor Međunarodnog instituta za arhivsku nauku -IIAS, podneo je izveštaj  o aktivnostima Internacionalnog instituta za arhivsku nauku, Trst- Maribor  za period oktobar 2012 – oktobar 2013, dok je Čarls Kečkemeti  (Charles Kecskemeti ) Francuska dao rezime prezentovanih radova na konferenciji IIAS-a iz 2012 godine koji su štampani u zborniku  „Atlanti“ 2012.

            Odrzana je prezentacija aplikacije Sinapsi.

 Prva tema: Istorija arhiva i arhivske nauke od 1950 godine pa nadalje (History of Archives and archival science from 1950 onwards ), 21. oktobar 2013.

              Prva sesija

            Prva sesija započela je zanimljivim izlaganjem Gracije Tatò na temu:  Arhivistika, arhivi i arhivisti između 20-tog i 21 veka (Archival science, Archives and Archivists Between 20th and 21th.Century: An Accelerated Evolution). Autorica je u svom radu predstavila stanje u razvoju arhivističke nauke, arhiva i profesionalnih arhivista, koji su pod velikim pritiskom  u radu zbog razvoja novih tehnologija.

            Trudy Huskamp Paterson, SAD, „National Archives and the International Council on Archives: Converging and Diverging” - rad prati istorijat od samog početka, od 1948. godine kada je ustanovljen Međunarodni arhivski savet, kada je manja grupa predstavnika nacionalnih arhiva (SAD, Holandije, Čehoslovačke, Velike Britanije, Francuske, Italije, Meksika i Norveške) prihvatila staut organizacije.

            Andrei Rybakou  iz Belorusije imao je  izlaganje na temu „The Formation and Development of Archival Science in the Republic of Belarus. Članak je posvećen  formiranju i razvoju arhivističke nauke u Belorusiji, od 1991. godine kada je država postala nezavisna.

             Eugenio Bustos Ruz iz Čilea - „Archival Science Since 1950 in Latin American Countries with Spanish as Official Language“. U radu je dat  prikaz razvoja arhivističke nauke od 1950 godine u Latino Američkim državama u kojima je službeni jezik španski (Argentina, Bolivija, Čile, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Peru, Urugvaj ) i prikaz rezultata koje su dosegli u naučno - arhivističkom  i profesionalnom razvoju u regionu.

            Živana Heđbeli iz Hrvatske imala je rad  „Povijest arhiva u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata“. U Hrvatskoj pre Drugog svetskog rata kao samostalne ustanove deluju arhivi u Zagrebu, Dubrovniku, Zadru i Rijeci. Posebno je značajno razdoblje od 1956. do 1962, kada je utvrđena mreža arhivskih ustanova i doneseni su republički arhivski propisi. Drugi talas razvoja arhivske službe je nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, odnosno od 1997. kada je donesen prvi arhivski zakon. Danas osim Hrvatskog državnog arhiva  postoji još 18 područnih i jedan specijalizovani arhiv.

            Sharon Aleksander–Goodiong, Barbados,  imala je rad  na temu :„Historical Development of Caribbean Archives and Record Keeping 1950 to Present “ i upoznala je prisutne sa istorijom razvoja arhiva od 1950. do danas  na području Kariba. Rad obrađuje čuvanje i zaštitu arhivske građe, obuku  arhivista, primenu zakona u skladu sa arhivističkim propisima na engleskom govornom području Kariba, kao i ulogu univerziteta.

            Michal Wanner, Češka, u radu pod nazivom: „The Basic Rules For the Archival Processing or Development of the Bible of the Czech Archivists“ govori o tome da su  osnovna pravila arhivističke obrade i razvoja , kao temelj - „Biblija“  čeških arhivista i češke arhivističke nauke i metodološko oruđe koje arhivisti upotrebljavaju prilikom obrade arhivske građe.

            Sejdalija Gušić iz Bosne i Hercegovine: „Arhivi u Bosni i Hercegovini  sredinom 20. i početkom 21. stoljeća: usporedbe i paralele“. Tekst donosi kratak pregled  istorijskog razvoja arhivske delatnosti u BiH. Posebno je elaboriran period SFRJ i period posle sticanja samostalnosti BiH.

            Jelka Melik i Mateja Jeraj iz Slovenije obradili su temu „Počeci slovenačke arhivističke nauke počev od druge polovine dvadesetog veka“. U radu je istaknuto da su  prvi samostalni koraci slovenačke arhivistike  kao stručne i naučne grane počeli posle 1945. godine .

            Antonio Monteduro, Italija, govorio je na temu :“From Sources of History to Sources of Democracy: Archives from 1950” i naglasio je promene i uvećanje vrednog arhivskog materijala za korisnike. To je vidno od početka  20. veka do do danas, posebno zahvaljujući računarskim tehnologijama i postali su podrška i dobra praksa u demokratskim institucijama moderne države i odgovaraju  zahtevima njenih građana.        

            Iz  Slovačke republike  dolaze Josef Hanus i Emilia Hanusovǻ sa radom na temu „History and Preservation Development of Archives and Libraries in the Slovak Republic: from Handicraft to International Interdisciplinary Science“ u kome su se osvrnuli na  razvoj zaštite u arhivima i bibliotelkama Slovačke.

           Druga sesija

              Druga sesija je takođe bila posvećena prvoj temi i započela je sa izlaganjem Meena Gautam, Indija, „History of Archives and Archival Sciences from 1950 Onwards: Based on Indian Practices)“. Glavni fokus ovog teksta je  istorija arhiva i arhivske nauke od 1950. pa nadalje na osnovu indijske prakse. Indija je nasledila zvanične arhive od Britanske kolonijalne vlasti. Koncept modernog arhivskog čuvanja došao je u Indiju iz Engleske preko trgovačkih kompanija.

            “Arhivska dostignuća u Bosni i Hercegovini“ prezentovao je Azem Kožar iz  Bosne i Hercegovine.  Naglašeno je da je arhivska delatnost u BIH postepeno ustanovljena nakon Drugog svetskog rata i ima prepoznatljive etape svog uspona do 1992.  godine, stagnacije, ratno razdoblje od 1992. do 1995, postdejtonska etapa obnove i stabilizacije od 1995. do 2013. godine.

            Anna Kosova iz Urajine, prezentovala je rad „Story and Actual Problems of the State Archive of  Sevastopol (Crimea,Ukraine)“. U  navedenom radu autorica je obradila aktuelne probleme u Državnom arhivu Sevastopola

            Magdalena Marosz iz Poljske u radu „Short History of Polish State Archives From 1950 Onwards” prezentovala je kratku istoriju Poljskog Državnog arhiva počev od 1950, sa posebnim osvrtom na period od juna 1989. kada su bili prvi  slobodni izbori u istoriji Poljske nakon Drugog svetskog rata.

            Mihail Larin -Rusija “Main Stages of Archives Development in Russia“ - tema rada su glavne faze razvoja arhiva u Rusiji od perioda stare ruske države pa sve do današnjih dana. Postoje tri različita perioda arhivske istorije: period najstarijeg doba do 1917. godine, sovjetsko doba do 1991. godine i savremeni period. U radu su predstavljene osnovne karakteristike i posebnosti svake etape.

            Jovan Popović iz Srbije imao je rad na temu „Razvoj arhivskog zakonodavstva na prostorima bivše SFRJ od 1950.“ Autor je mišljenja da je osnovni stub uspešnog obavljanja arhivske delatnosti u svakoj državi  arhivsko zakonodavstvo. Utvrđivanjem i primenom arhivskog zakonodavstva umrežavaju se arhivske institucije,  utiče se na način upravljanja arhivima, zaštitu, valorizaciju  i korišćenje arhivske građe. Autor je istakao da su zakoni u SFRJ često su menjani i to najčešče promenom ustava. Razdruživanjem republika, odnosno raspadom SFRJ, a time stvaranjem novih međunarodno i međusobno priznatih država stvorena su nova arhivska zakonodavstva.

            Jasna Požgan iz Hrvatske u radu „Razvoj arhivske službe na području Međimurja“ govori da je razvoj arhivske službe  u ovom delu Hrvatske, prema pravilima arhivske struke započela sa osnivanjem Gradskog muzeja u Čakovcu 1954. Poput ostalih ustanova Državni arhiv za Međumurje uključen je u sastav ARHINET-a koji omogućava korisnicima mrežni pristup za informisanje o građi.

            Elisabeth  Schõggl - Ernst  iz Austrije, “Austria‘s Archives from the 20 to the 21 century“

u članku je prikazala razvoj austrijskih arhiva i arhivske delatnosti  s posebnim osvrtom na poslednju dekadu. Ključne teme su valorizacija, zakonodavstvo, obrazovanje, standardizacija i dugoročno čuvanje elektronske građe.

            Slobodanka Cvetković, Srbija, u radu pod naslovom “Razvoj arhivske službe u Srbiji u drugoj polovini dvadesetog veka“  prati razvoj arhivske službe u Srbiji tokom druge polovini dvadesetog veka u odnosu na zakonsku regulativu i promene u organizaciji i strukturi države.  Obrađeno je formiranje lokalnih arhiva, pojačan rad na zaštiti arhivske građe, rad na donošenju stručnih uputstava, stručna obuka zaposlenih u arhivskim ustanovama, ustanovljavanje stručnih tela, pre svega  Arhivskog saveta. Kroz  pedesetogodišnje delovanje Društva arhivskih radnika i zajednice arhiva Srbije, kroz časopis „Arhivski pregled“ prikazano je formiranje svesti o arhivistici kao posebnoj nauci.

            Yolanda Cagigas Ocejo, Španija „History of Spanish University Archives“ rad je posvetila istoriji španskih univerzitetskih arhiva koji su doživeli veliki uspon. Naglašeno je da je 1980 godine bilo  8 univerziteta koji su imali svoj arhiv, sada je taj broj porastao na 53. U članku se analizira ta pojava i pokušavaju se  pojasniti razlozi koji su doveli do tog stanja.Takođe je opisano trenutno stanje u arhivima španskih univerziteta i ukazano je na njihove prednosti i slabosti.

            Miroslav Novak, Slovenija, „The Effect of Information Technologies on the Design of Archival Doctrine” se u navedenom radu bavio savremenim trendovima i naglasio  je da informacione tehnologije neposredno utiču na oblikovanje moderne arhivske doktrine. Prema mišljenju autora najveći uticaj je primećen nekoliko poslednjih godina. Uz to su predstavljene neke dileme i rešenja u vezi sa upotrebom osnovnih arhivskih profesionalnih načela.

            Francis Garaba iz Južne Afrike, “Capturing the Broad Spectrum of Human Experience: Some Suggestions on the Adoption of the Hybrid Model as an Appraisal Methodology” skrenuo je pažnju da je valorizacija jedno  od najproblematičnijih pitanja arhivske nauke. Arhivisti i akademci se nose sa teškoćama donošenja odluke o izboru adekvatne  metodologije. Autor kao strategiju preporučuje Hibrid model.

            Anna Alekseenko, Ukraine, „The History of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine (CSSTA of Ukraine)“  predstavlja  istoriju CSSTA (Centralni državani naučno-tehnički arhiv Ukrajine) koji je specijalizovan za čuvanje naučno tehničkih publikacija.

            Bogdan Florin Popovic, Rumunija,v „Snapshots of Romanian Archival Ideas in the Second Half of 20th Century. Part 1: Preliminaries”, u radu  razmatra arhivske ideje u drugoj polovini 20-og veka u Rumuniji. Istaknute su pravne i praktične tendencije pri upravljanju u institucijama, kod stvaraoca  i u Državnom arhivu.

            Svetlana Usprcova, Makedonija “Establishment and Development of the State Archives and the Archive Service“, posvetila je tekst ustanovljavnju Državnog arhiva u Republici Makedoniji i uslovima koji su do toga doveli. Prikazala je razvoj arhivske mreže, kao i razvoj arhivskog zakonodavstva u Makedoniji.

            Jasmina Živković, Srbija, „Razvoj službe za preventivnu zaštitu arhivske građe u Srbiji: primer Istorijskog arhiva u Požarevcu“, za predmet svog rada je uzela prikaz sistema zaštite arhivske građe i registraturskog materijala u postupku njegovog nastanka kod stvaralaca u periodu od 1945. pa do danas. Ona je navela da služba koja se bavi poslovima preventivne i predhodne zaštite arhivske građe kao kulturnog dobra i registraturskog materijala kao dobra koje uživa predhodnu zaštitu obrazovana u arhivima u Srbiji početkom 20-tog veka. Uz to autorica  u radu prati proces osnivanja i razvitka, normativnu regulativu i delokrug rada, unapređenje, ali i probleme sa kojima se služba susretala.         

Druga tema: Komunikacija sa mlađim generacijama i među institucija zaštite kulturne baštine (Communication to young generations and among cultural heritage institution, 22. oktobar 2013.

                Treca sesija

            Peter Pavel Klasinc, Slovenija „Relations of Archivists to Young Generation, to the Presentation of Archives and Archival Material and to Cultural and Other Institutions“. Autor u svome radu opisuje odnos mladih arhivista prema arhivima i arhivskoj građi. Polazna tačka u odnosu na prezentacije arhiva i drugih institucija mladim generacijama je Univerzalna Deklaracija  o arhivima koju je pripremio Međunarodni arhivski savet  i koja je usvojena na generalnoj Skupštini na Malti  u novembru 2009. godine. Mnogi arhivisti koriste moderne pedagoške metode i  informacione tehnologije, kao što je korišćenje socijalnih mreža  (Facebook, You Tube,Twiter i dr.).

           

            Anabella Barroso Arahuetes, Španija, „Ecclesiastical Historical Archive of Biscay (AHEB-BEHA) and the ICARO Center: a Didactic Resource and a Challenge for Interactive Dissemination“ - u tekstu  iznosi podatke o crkvenom istorijskom arhivu  sa primedbom  da su zaštita i širenje bili osnovni stubovi u arhivskoj politici. Projekat digitalizacije izveden 2000. godine u cilju digitalnog servisa i ustanovljenje ICARO centra bili su korak napred u razvoju.

            Olena US, Ukrajina, „Collaboration of the Central State ElectronicArchive of Ukraine With Science Institutions and Universities in the Fields of Electronic Records Long-Term Keeping and Education for Working With Electronic Records”. Autorka je prikazala područja saradnje Centralnog državnog elektronskog arhiva Ukrajine (CSEA)  naučnim institucijama i univerzitetima  na polju čuvanja elektronskih dokumenata  i obučavanju arhivista za upravljanje elektronskim dokumentima. Zbog porasta velikog broja elektronskih dokumenata  postoji realna potreba da se što pre reši problem njihovog dugotrajnog čuvanja i skladištenja u Ukrajini. Olena  predlaže razmenu mišljenja među svima koji čuvaju ovu vrstu građe u cilju poboljšanja profesionalnog nivoa arhivista  i savladavanja informacionih tehnologija.

            Snežana Pejović, Crna Gora, u radu pod naslovom „Program osposobljavanja mladih lica sa visokim obrazovnjem u Crnoj Gori i perspektiva Državnog arhiva da obezbjedi arhivski kadar“ napominje da je u Crnoj Gori 2012. godine usvojen Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem  i Pravilnika o načinu obavljanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje, na osnovu kojih je počeo da se sprovodi Vladin projekat „Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem“. Snežana Pejović je ukazala na mogućnosti koje pruža ovaj projekat u cilju zadovoljenja kadrovskih potreba Državnog arhiva Crne Gore, sa posebnim osvrtom na Istorijski arhiv Kotor.

            Joachim Kemper, Nemačka „Archivum Rhenanum: A French-German Project on the Archives of the Upper-Rhine, 2013-2015“ -  U cilju podsticanja razmene iskustava i saradnje institucija iz raznih zemalja  autor je ukazao na značaj nemačko-francuskog projekata “Archivum Rhenanum“.

            Inci Onal, Turska:, „Future Thinking With Young Generations” – u svom članku je fokusirana na istorijske istraživačke metode, a posebno na one koje se  odnose  na lokalnu istoriju  i ukazujući na  njihov  doprinos u edukaciji mlade generacije (od 14 do 17 godina) putem korišćenja arhivske građe.

            Joanna Crispina Kitingan, Majella Marjorie Tan Marquez, Malezija, „The Sabah Archives and Museum: Collaborative Pathway  to Memory” - autori polaze od činjenice da se informacije iz dana u dan povećavaju ukoliko se njima efikasno upravlja, a nestaju ako se zloupotrebe. Nekoliko svetskih kulturnih institucija  i institucija zaštite kulturne baštine, kao što su galerije, biblioteke, arhivi  i muzeji (GLAM) igraju vitalnu ulogu u dobrom pružanju informacija, upravljanju i skladištenju kulturnog nasleđa.

            Anna Maczka, Poljska, “Visitors at Archives: Guided Tours Organized by Archives Section of the Institute of National Remembrance in Poland” - Specifična arhivska građa koja se čuva u Institutu nacionalnog sećanja po pravnom osnovu je građa koja se čuva i nije dostupna za javnost. Da bi se to promenilo Institut je 2009. počeo da sudeluje u manifestaciji „Noć muzeja“.

           T.Csaba Reisz, Mađarska, „Community Culture Activities in the National Archives of Hungary, 20072012 “ - Mađarski akt o arhivima iz 1995. godine određuje učešće u obrazovnim i kuturnim aktivnostima i kao institucija od javnog značaja daje doprinos u unapređenju profesionalne obuke. Različiti programi koji se organizuju prilagođeni su starosnim skupinama.

            Danijela Branković, Srbija,  „Arhivi i škole: negovanje odnosa prema kulturnoj baštini“ -Autorka u svom radu prezentuje pokušaj  predstavljanja arhiva i škola kao potencijalnih partnera u obrazovanju mladih generacija u cilju negovanja kulturne baštine, ali i izgradnje svesti o potrebi očuvanja istorijskih tekovina. Da bi se ovaj proces međusobne saradnje odvijao nesmetano, u arhivima treba izraditi program za ovakav vid delatnosti. Programom bi se definisala pedagoška funkcija arhivskih ustanova.

            Zdenka Semlič Rajh, Alenka Šauperl, „Postcards  in Archives and Libraries: Recommendations  for Unified Description“ - U arhivima, bibliotekama i muzejima čuva se i štiti u nekim slučajevima identična građa, kao što su npr. razglednice. Svaka od ovih ustanova opisuje ih na sebi svojstven način i u skladu sa svojim potrebama. Zato bi razmena informacija bila dragocena. U cilju da se postigne kvalitetan opis kojim bi se omogućila takva razmena, treba obezbediti opis koji sadrži dovoljno podataka za potrebe povezanih institucija.

            Rafael Dorian Chelaru, Rumunija,  „Paradigms and Perspectives of Archival Education in Romania After 1989“ - Rad  je fokusiran na glavne trendove arhivskih obrazovnih programa, koji su se razvili u Rumuniji u postkomunističkom periodu, od 1989 godine.

            Četvrta sesija

Helina Tennasilm i Edith Eskor, Estonia, „Learning in Archives -Estonian Experience” -Kao savremena memorija nacije Nacionalni Arhiv Estonije (NAE) daje monogo pažnje arhivističkom obrazovanju  i pruža mogućnost organizovanja nastave u školi ili u arhivu. Autorice ukazuju i na  pregled kriterijuma za izbor arhivske građe za potrebe učenja.

            Izet Šabotić, Bosna i Hercegovina,  „Obrazovna djelatnost u arhivu tuzlanskog kantona: uspješni mostovi saradnje arhiva i obrazovnih ustanova“.  Šabotić je mišljenja da  jedan od važnih zadataka arhiva jeste realizacija stručnih i kulturnih sadržaja kojim se prezentuju kulturne vrednosti (arhivska građa), ne samo stručnoj već i široj javnosti. U novije vreme  u godišnjim programima i planovima  rada  Arhiva TK sve su zastupljeniji sadržaji koje Arhiv realizuje u saradnji sa obrazovnim ustanovama. Riječ je o dobro osmišljenim sadržajima koji omogućavaju sveobuhvatno i objektivno predstavljanje vrednosti arhiva.  

            Christian Kruse, Nemačka, „Where the Past Speaks: Children and Young People in Archives“ - u svom radu naglašava da su arhivi decenijama bili mesto za učenje o prošlosti. Učenicima se neposredno obraća preko arhivskih dokumenata: u  Bavarskoj se radi sa učenicima kroz projekat „Arhivi i škole“. Primećeno je da poslednjih godina učenici pokazuju sve više zanimanje za događaje u arhivima. Pri tome se dobra pokazala saradnja sa Pedagoškim centrom u Minhenu.

            Spyriddoula Arathymou, Grčka,  u radu pod nazivom „Training  the Future Together :the Potential Offer of Archives  and other Cultural institutions  to the Education and Training of Younger Generations“ obrađuje edukativnu i socijalnu ulogu arhiva. Arhivi i druge  institucije kulture, kao muzeji i biblioteke, igraju značajnu ulogu u obrazovanju i obuci mlađih generacija. Od kada su se ove institucije otvorile za javnost počele su da organizuju različite programe za komunikaciju sa različitim socijalnim grupama, posebno sa mladima.

            Maria Kagalna, Ukrajina, “The Study of Soviet Everyday Life as the Direction of Cooperation of the Central State Archive of Public Organizations of Ukraine with Scientific and Educational Institutions.“ - u članku ukazuje na mogućnost saradnje Centralnog   državnog arhiva javnih organizacija (CSAPO) sa naučnim i obrazovnim institucijama u rešavanju gorućih problema akademskog života. Koristeći skup arhivskih  izvora autorka skicira neke aspekte svakodnevnog života posebne društvene grupe sovjetskog društva  – nastavnika iz doba vladavine Hruščova (1953-1964).Tema je bila izabrana na osnovu zanimanja nastavnika i studenata visokoškolskih institucija.

            Andrej Rodins, Bosna i Hercegovina, “Između činovnika i znanstvenika: profil arhivsta u  Bosni i Hercegovini“ u tekstu razmatra pitanje uloge i zadatka arhivista u  preseku  kroz poslednjih pola veka, uz osvrt na programe stručnog usavršavanja i sticanje stručnog zvanja. Ukazuje na problem nepostojanja sistemskog obrazovanja arhivista, naročito u smislu obrazovanja informacionih stručnjaka u Bosni Hercegovini.

            Mojca Horvat, Slovenija, „The Development of Pedagogical Work in Archives“ - Slovenačke arhive posjećuju školske grupe počev od dece iz vrtića do studenata. Arhivi pripremaju različite programe za njih,  međutim oni nisu još objedinjeni. Članak upravo predstavlja razvoj pedagoškog rada u arhivima sa naglaskom na poslednje godine.U poslednjih pet godina slovenački arhivi su zajedno izdali knjigu u kojoj su predstavljeni programi za školske grupe, slikovnice, lutkarsku predstavu za najmlađe, video prezentacije za mlade i arhivske radionice za grupe različitog uzrasta. Članak takođe daje neke sugestije za dalji razvoj gde arhivi mogu primeniti primere dobre prakse u muzejima.

            Svetlana Perović Ivović, Srbija, „Arhiv Jugoslavije - informalna edukacija i interkulturalna saradnja“ - Idući u korak sa savremenim tendencijama arhivske delatnosti Arhiv Jugoslavije otvoren je za svakoga, što podrazumeva prilagođavanje raznovrsnijoj i brojnijoj publici. Poseban akcenat stavljen je na socijalnu integraciju. S druge strane, u cilju sprovođenja osmišljenje strategije kulturne baštine  radi se na osposobljavanju mladih kadrova sa akademskim znanjem, koji putem volontersko-pripravničkog staža dobijaju mogućnost obuke iz oblasti arhivistike i konzervacije.

             Alessandro Silvesteri, Italija, „Documents’ Production and Record-Keeping in the Kingdoms of Naples and Sicily: History, Historiography and New Research Perspectives“ -Nova italijanska istoriografija pokazala je zanimanje za arhivsku istoriju. Ali nove studije se marginalno zanimaju za nastajanje dokumenata i čuvanje dokumenata u Napulju i Siciliji, između srednjeg i ranog novog veka. Osim nekoliko značajnih članaka, poslednjih pedeset godina istraživači nisu uspeli da razviju potpunu sliku o arhivskoj delatnosti u ovim južnim državama. Samo saradnjom između arhivista i akademaca, odnosno razmenom znanja i veština mogu  otpočeti nova istraživanja.

             Nakon odrzane zavrsne reci Pavela Klasinca, Gracije Tato i Klaudije Salmini pokrenuta je diskusija u kojoj su svoje utiske i iskustva iznli arhivisti iz mnogih zemalja, a od 23. oktobra nastavljene su aktivnosti u okviru “Jesenje arhivističke škole” kada je za polaznike Škole I sve zainteresovane upriličena poseta Drzavnom arhivu u Trstu, gde je svečano  otvorena ovogodišnja IIAS-ova Škola.