Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

Конференција Међународни архивски дан (International Archival Day), традиционални стручни архивистички скуп, одржана је 22. и 23. октобра 2012. године у Трсту у организацији Међународног института за архивску науку Трст-Марибор (The International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor). Ради се о међународном научном скупу који по двадесетдруги пут окупља најеминентније стручњаке из подручја архивистике, информатике и других сродних научних дисциплина.

trst klasinc gracia danijela br

 

            1.Савремене архивске зграде

2.Управљање документима у новим медијским форматима

        У уводном делу саветовања, а поводом отварања 22. Међународне архивистичке конференције у Трсту, присутнима су се обратили др. Peter Pavel KLASINC (Словенија), Grazia TATÒ (Италија), Mauro TOSTI CROCE (Италија), председник скупштине Института Franci DEMŠAR(Словенија), директор словеначке истраживачке агенције у Љубљани иFrancesco PERONI (Италија), ректор Универзитета у Трсту.

            На самом почетку конференције су др Грација Тато, бивша директорица Државног архива у Трсту и др Петер Павел Класинц, директор Међународног института за архивску науку, уручили истакнутим представницима Међународног института Марибор–Трст,проф. др АземуКожару и Снежани Пејовић статуе Атланти.

            Радови са Конференције објављени су у публикацији Атланти Vol. 22 (2012) N.1 и N.2, часопису за савремену архивиску теорију и праксу, који још од 1991. године публикује Институт архивских наука Марибор–Трст на енглеском, словеначком и италијанском језику, а која је доступна у библиотеци Архива Војводине.

            Последњи дан Конференције био је посвећен доношењу закључака Конференције, као и дефинисању тема наредне конференције у 2013. години, а учесници конференције су добили сертификате који потврђују њихово учешће на овогодишњем 22. стручном архивистичком скупу.

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Прва тема: Савремене архивске зграде, 22. октобар 2012.

          Након поздравних излагања уследила су предавања из областиСавремене архивске зграде, где се на ову тему могло чути четрнаест излагача.Излагачи су били: Peter Pavel KLASINC (Словенија): Нове или адаптиране зграде за архиве – данас и сутра, Josef HANUS -Emília HANUSOVÁ(Словачка): Одговарајуће архивске зграде: неопходност правилног функционисања архива, Snežana PEJOVIĆ -Aleksandra KAPETANOVIĆ (Црна Гора) Историјски архив Котор у кулултурно-историјском објекту: предности и недостаци Elisabeth SCHÖGGL-ERNST (Аустрија): Новеили новоадаптиране архивске зграде у Аустрији, Jedert VODOPIVEC TOMAŽIČ (Словенија): Резултати процене ризика у словеначким архивским депоима, Vladimír OPĚLA – Michal WANNER (Чешка): Нова зграда Националног филмскогархива у Прагу, Kristian KRUSE (Немачка): Нове зграде, адаптиране зграде,постојеће зграде.Архивске зграде у Немачкој, Sejdalija GUŠIĆ (Босна и Херцеговина): Ратна деструкција у постратна ревитализација и адаптација објеката Хисторијског архива Сарајево, Zdenka SEMLIČ RAJH (Словенија): Архивске зграде у Републици Словенији, Данијела БРАНКОВИЋ (Србија): Архиви у Војводини: архивске зграде, простор и опрема у функцији заштите архивске грађе, Јасмина НИКОЛИЋ(Србија): Упорност визије, поглед из Историјског архива Пожаревац,Јован П. ПОПОВИЋ (Србија): Законска регулатива и архивски прописи о изграњи нове или адаптацији постојеће архивске зграде, Izet ŠABOTIĆ (Босна и Херцеговина): “Ненаменски објекти” у функцији заштите архивске грађе: искуства архива у Тузли и Andrea MEVORACH - Stefania RUFFA (Италија): Презентација инвеститорске фондације “Lucrezio”: “Turnkey” савремени архиви.

 Друга тема: Управљање документима у новим медијским форматима, 23. октобар 2012.

            Другог дана саветовања, 23. октобра, презентовано је 15 реферата који су се односили на питање Управљања документима у новим медијским форматима. Излагачи су били: Grazia TATÒ (Италија): Нови медији и нови архивисти? Gianni ПЕНЗО ДОРИА (Италија): Утицајуправних поступака на управљање документима, Yolanda CAGIGAS OCEJO (Шпанија): Улога професионалних удружења у сталном оспосабљању у вези са управљањем електронским документима, Aurélien CONRAUX (Француска): Од информације до напретка: како преглед електронског информационог менаџмента може допринети укупној ефикасности организације, Robert NAHUET(Канада): Употреба тематског водича за пронaлажење извора,Miroslav NOVAK (Словенија): Утицај система за управљање документима на архивске информацијске системе, Спyридоула АРАТХYМОУ (Грчка): Long Life Learning за архивисте: изазови садашњости и будућности, Andreia NOVO - Ema RAMALHEIRA ROCHA – Leonor CALVÃO BORGES (Португалија): Пописовање и чување докумената у музејима и архивима: мултидисциплинарни приступ интеграцији, дигитализацији и доступности електронских докумената у Народном музеју старих уметности у Лисабону, Cerine HOBBS (Канада): Интерпретација властитог дигиталнoг контекста у светлу понашања и размишљања: приступи и стратегије, Lauri LEHT(Естонија): Помоћ архивистима при преносу докумената из ЕRMS у дигитални архив помоћу одговарајућег софтвера, Magdalena MAROSZ(Пољска): Архив електронских докумената и управљање електронским архивима, Cristina BIANCHI (Швајцарска), Сергеy В. СИЛКОВ(Белорусија): Стварање терминолошких ресурса  за управљање записима, терминологија науке и похрањивање информација, као и терминолошки речник и Antonio MONTEDURO (Италија): Начела Међународног архивског савета (ICA) о доступности архивске грађе.

 ПРЕДСТАВНИЦИ СРБИЈЕ НА 22. МЕЂУНАРОДНОМ АРХИВСКОМ ДАНУ

            Србију су на Међународној kонференцији у Трсту представили Данијела Бранковић (Архив Војводине, Нови Сад), Јасмина Николић (Историјски архив Пожаревац) и Јован Поповић, некадашњи директор Архива Југославије, који су излагали на тему Савремена архивска зграда.

            Данијела Бранковић се у раду Архиви у Војводини: архивске зграде, простор и опрема у функцији заштите архивске грађе бавила питањем проналажења адекватног архивског простора, који је на територији Војводине до сада решаван на различите начине, углавном смештањем архива у старе, већ постојеће зграде које су веома ретко наменски адаптиране за потребе архива. Изузетак представља нова зграда Историјског архива града Новог Сада, која се налази у поступку изградње. Радови на изградњи нове зграде почели су 2011. године, а њихово окончање се предвиђа 2013. године. Нова зграда архива је један од ретких нових објеката у Србији наменски грађених за потребе архива, а у Војводини и једини примерак нове зграде архива.

       Јасмина Николић је излагала на тему Упорност визије, поглед из Историјског архива Пожаревац, где у раду даје најосновније и сликовите податке о објектима Историјског архива Пожаревац, основаног 1948. године са циљем заштите архивске грађе као културног блага са територије Браничевског управног округа. Наглашене су активности на реализацији пројеката реконструкције и адаптације постојећих архивских објеката у периоду од 1996. године до 1998. године и од 2005. године до 2011. године, као и пројекта изградње нове зграде за Историјски архив Пожаревац, са намером упознавања шире стручне јавности са начинима решавања смештајног простора и набавке архивске опреме код овог Архива. 

 

 Објављено: 9. новембра 2012.

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2021 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA