Превентивна конзервација представља темељ заштите архивске грађе. Мере превентивне конзервације се предузимају у циљу успоравања природног старања материјала и спречавања оштећења изазваних намерним или ненамерним деловањем човека.

Архиви и регистратуре треба сами да се старају о својим фондовима и збиркама предузимајући мере превентивне конзервације које се односе на контролу амбијенталних услова,смештај, руковање,  излагање, транспорт и заштиту у ванредним ситуацијама.

Opširnije: Светлана Перовић Ивовић, Превентивна заштита у архивима и регистратурама